Aktualności Do pracowników
niezrzeszonych
Dokumenty prawne Kontakt


Informacje z ostatniej chwili

Z przyjemnością informujemy, że Przewodniczącym  Krajowej Sekcji Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2018-2022 w dniu 12 maja 2018 r. został wybrany prof. Wojciech Nasalski, który kierował Sekcją w minionej kadencji oraz w latach 2000-2010.


Krajowa Sekcja NSZZ "Solidarność" PAN
Propozycja KS PAN NSZZ "Solidarność" nowelizacji Ustawy o PAN
Finansowanie nauki:
Opracowanie MNiSW - zapraszamy do lektury.

Historia Solidarności w IPPT PAN
XXX rocznica powstania pierwszego w tzw. bloku komunistycznym  NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO zmobilizowała nas i postanowiliśmy utwalić, choćby mały fragment historii  NSZZ "Solidarność" w IPPT PAN.  (czytaj dalej)

Koleżanki i Koledzy,

Na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazała się obszerna
informacja o projektach przyszłej ustawy o szkolnictwie wyższym. Choć w
tytułach tych projektów nazwa PAN nie istnieje, to szereg przedłożonych
propozycji dotyczy pośrednio spraw związanych z funkcjonowaniem Polskiej
Akademii Nauk i jej placówek. Projekty te będą w pełni prezentowane na
Narodowym Kongresie Nauki, jaki odbędzie się w Krakowie tego roku.

Uprzejmie więc proszę o przekazywanie waszych opinii i opinii waszych
Komisji Zakładowych dotyczących powyższych propozycji zamieszczonych pod
adresem:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ustawa-2-0


Pozdrawiam,

Wojciech Nasalski
Przewodniczący KS NSZZ Solidarność PAN


KOMUNIKAT 154 i 155
Szanowni Państwo,

Informuję, że komunikaty 154 (ze spotkania reprezentacji Krajowej Sekcji
NSZZ Solidarność PAN z władzami Polskiej Akademii Nauk w dniu 18 kwietnia
br.) i 155 (z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność
PAN w dniu 18 kwietnia br.)zostały zamieszczone na naszej stronie
internetowej pod adresem:
http://www.nszz.pan.pl/.
Postulaty dotyczące  funkcjonowania placówek naukowych PAN
Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do naszego poprzedniego komunikatu 152 udostępniamy
dokument Krajowej Sekcji zawierający nasze postulaty dotyczące
funkcjonowania placówek naukowych PAN.


Wojciech Nasalski
Przewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN

KOMUNIKAT 152
Szanowni Państwo,

Informuję, że komunikat 152
Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PAN

ze spotkania z Panem profesorem Leszkiem Sirko,
Podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

zamieściliśmy na naszej stronie internetowej pod adresem:
http://www.nszz.pan.pl/.

Podobnie, szersze ommówienie przedstawionych w wyżej wymienionym komunikacie
tematów zamieściliśmy w komunikacie 151 na tej samej stronie.


Wojciech Nasalski
Przewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN