Aktualności Do pracowników
niezrzeszonych
Dokumenty prawne Kontakt


Organizacja Międzyzakładowa nr 96 NSZZ "Solidarność" przy IPPT PAN w Warszawie należy do Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" Polskiej Akademii Nauk.

Aktualności

Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w dniu 8 marca 2023 r.
Bieżące uchwały  Rady w sprawie terminów wyborów w Krajowej Sekcji w 2023 r.
Spotkanie Rady Krajowej Sekcji z Prezesem Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 marca 2023 r.

 

W dniu 8 marca 2023 odbyło się posiedzenie prezydium Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczyli w nim: Wojciech Nasalski (przewodniczący),  Piotr Lampart (wiceprzewodniczący), Adam Samborski (sekretarz), Urszula Korzeniak (skarbnik), Halina Dobrzańska (członek Rady), Andrzej Rachalski, przedstawiciel Komisji Rewizyjnej i Jacek Żabski, przedstawiciel Sekretariatu Rady.

W pierwszej kolejności podjęto dwie uchwały:

- w sprawie ostatecznego terminu wyboru przez Komisje Zakładowe/Międzyzakładowe delegatów na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk (do 30 kwietnia 2023 r.)
oraz
- w sprawie miejsca i terminu WZD, na którym zostaną powołane nowe władze Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN (Warszawa, PKiN, 16-17 maja 2023 r.).
 

Następnym punktem posiedzenia było omówienie naszych postulatów, opublikowanych uprzednio w komunikacie 206, które powinny być uwzględnione w planowanej pełnej nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Kolejnym omówionym tematem było przygotowanie do spotkania prezydium KS NSZZ Solidarność PAN z Prezesem PAN, profesorem Markiem Konarzewskim.

Spotkanie prezydium KS NSZZ Solidarność PAN z profesorem Markiem Konarzewskim, Prezesem Polskiej Akademii Nauk, odbyło się w dniu 9 marca 2023 r. Ze strony naszej sekcji, w spotkaniu uczestniczyli: W. Nasalski, P. Lampart, A. Samborski, H. Dobrzańska i A. Rachalski.

W trakcie spotkania Prezes PAN poinformował nas o bieżących problemach związanych z funkcjonowaniem Polskiej Akademii Nauk oraz o powstającym projekcie nowelizacji ustawy o PAN, nad którą pracuje zespół powołany przez Pana Prezesa. Z kolei koledzy W. Nasalski i P. Lampart przedstawili nasze postulaty dotyczące nowelizacji ustawy, w szczególności  propozycje dotyczące regulacji uprawnień pracowniczych, jednolitej siatki płac i roli związków zawodowych w nowej ustawie o PAN oraz zwrócili uwagę na pogarszającą się sytuację materialną pracowników placówek naukowych PAN. Obie strony podkreśliły wagę współpracy, szczególnie w sytuacjach kryzysowych dotyczących zarówno Akademii jak i pracowników PAN.

 
Wojciech Nasalski, Piotr Lampart, Adam Samborski

Krajowa Sekcja NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk

NSZZ "Solidarność" udostępni ośrodki wypoczynkowe
dla uchodźców wojennych z Ukrainy

W związku z rosyjską inwazją na Ukrainę i falą uchodźców szukających schronienia na terytorium Polski NSZZ „Solidarność” podjął decyzję o udostępnieniu swoich ośrodków wypoczynkowych dla przybywających z Ukrainy.

 – Podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu naszych ośrodków wypoczynkowych dla uchodźców wojennych z Ukrainy. W pierwszej kolejności będą to domy wczasowe w lokalizacji Jarnołtówek i Spała, które są w stanie przyjąć godnie nawet kilkaset osób

– poinformował Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.LISTA POTRZEB W OŚRODKACH SOLIDARNOŚCI DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
 • Środki higieny osobistej (kremy do rąk i twarzy, żele do kąpieli, szampony, odżywki, oliwki, podpaski, tampony, chusteczki, pasta do zębów, szczoteczki, gąbki, grzebienie, szczotki)
 • Buty dla kobiet (adidasy, półbuty)
 • Klapki
 • Ubrania dla kobiet
 • Koszulki
 • Piżamy
 • Dresy dla kobiet i dzieci, leginsy
 • Bielizna osobista
 • Skarpety
 • Płyny do dezynfekcji pourazowej (octenisept)
 • Leki
 • Pralki
 • Lodówki małe
 • Suszarka automatyczna do ubrań
 • Suszarki do ubrań – stojące
 • Proszki do prania
 • Ręczniki, ścierki, ściereczki
 • Odkurzacz
 • Mikrofalówka
 • Podkłady jednorazowe, podkłady na materace
 • Zabawki, piłki, tablice rozkładane dla dzieci, artykuły biurowe, kredki, mazaki, książki w języku ukraińskim, malowanki

Dane do wpłat darowizn „Solidarność z Ukrainą”:
 • konto w PLN – Komisja Krajowa NSZZ Solidarność ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk bank: Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski Spółka Akcyjna, 05-515 Warszawa, ul. Puławska 15 nr r-ku 05 1020 1811 0000 0902 0138 8693
 • konto w EUR – Komisja Krajowa NSZZ Solidarność ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk bank: Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski Spółka Akcyjna, 05-515 Warszawa, ul. Puławska 15 nr r-ku (IBAN): PL92 1020 1811 0000 0102 0115 7338 nr SWIFT: BPKOPLPW

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko..." /ks. Jan Twardowski/


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego nieodżałowanego Kolegi Profesora Marka Janasa, który odszedł od nas w dniu 12 lipca 2021 r.
Śp. Profesor dr hab. inż. Marek Janas był wybitnym pracownikiem nauki. W historii Instytutu zapisał się również jako niezwykle aktywny działacz opozycji antykomunistycznej, był wieloletnim członkiem NSZZ "Solidarność". W tym smutnym dla nas dniu pragniemy przypomnieć zaangażowanie Śp. Kolegi Marka w działalność związkową od zarania powstania naszej organizacji zakładowej przy IPPT PAN. Był jej współzałożycielem oraz członkiem władz pierwszej Komisji Zakładowej przy naszym Instytucie.
W naszej pamięci Śp. Marek Janas pozostanie na zawsze jako dobry i serdeczny Kolega, bardzo oddany sprawom związkowym.
Łączymy się w głębokim bólu z Rodziną, Współpracownikami i wszystkimi, dla których odejście śp. Pana Profesora jest kresem pięknej relacji z Człowiekiem zawsze nam życzliwym i przyjaznym.Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" przy IPPT PAN

Rabaty na stacjach LOTOS dla członków „Solidarności”
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z LOTOS Paliwa umowę,
na podstawie której członkowie naszego Związku będą mogli uzyskać rabat
przy zakupie paliwa na stacjach polskiego koncernu paliwowego.
Każda z osób pragnąca otrzymać kartę LOTOS musi najpierw wyrobić
elektroniczną legitymację członkowską (plastikową) NSZZ „Solidarność”.
W tym celu należy wypełnić wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji
i zwrócić się do macierzystej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”.
Wniosek z przystawioną pieczątką Organizacji Związkowej powinien zostać przekazany
do Zarządu Regionu Mazowsze, gdzie zostanie przygotowana i wydana indywidualna elektroniczna legitymacja członkowska.
Informacji nt. e-legitymacji udziela p. Aneta Zbrzeźniak z Regionu Mazowsze,
tel. 22 314 80 13.

Z przyjemnością informujemy, że Przewodniczącym  Krajowej Sekcji Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2018-2022 jest Pan Prof. Wojciech Nasalski, który kierował Sekcją również w minionej kadencji oraz w latach 2000-2010.


Krajowa Sekcja NSZZ "Solidarność" PAN
Propozycja KS PAN NSZZ "Solidarność" nowelizacji Ustawy o PAN
Finansowanie nauki:
Opracowanie MNiSW - zapraszamy do lektury.

Historia Solidarności w IPPT PAN
XXX rocznica powstania pierwszego w tzw. bloku komunistycznym  NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO zmobilizowała nas i postanowiliśmy utwalić, choćby mały fragment historii  NSZZ "Solidarność" w IPPT PAN.  (czytaj dalej)

Prezes Rady Ministrów podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad
nowelizacją Ustawy o PAN.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zapraszam do lektury naszego kolejnego komunikatu nr 181. Treść tego komunikatu
wskazuje na bieżące efekty naszych konsekwentnie realizowanych działań, prowadzonych
równolegle również w ramach Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność.

Serdecznie pozdrawiam,

Wojciech Nasalski
Przewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN
http://www.nszz.pan.pl/

KOMUNIKAT NR 181

Koleżanki i Koledzy,

Na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazała się obszerna
informacja o projektach przyszłej ustawy o szkolnictwie wyższym. Choć w
tytułach tych projektów nazwa PAN nie istnieje, to szereg przedłożonych
propozycji dotyczy pośrednio spraw związanych z funkcjonowaniem Polskiej
Akademii Nauk i jej placówek. Projekty te będą w pełni prezentowane na
Narodowym Kongresie Nauki, jaki odbędzie się w Krakowie tego roku.

Uprzejmie więc proszę o przekazywanie waszych opinii i opinii waszych
Komisji Zakładowych dotyczących powyższych propozycji zamieszczonych pod
adresem:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ustawa-2-0


Pozdrawiam,

Wojciech Nasalski
Przewodniczący KS NSZZ Solidarność PAN


KOMUNIKAT 154 i 155
Szanowni Państwo,

Informuję, że komunikaty 154 (ze spotkania reprezentacji Krajowej Sekcji
NSZZ Solidarność PAN z władzami Polskiej Akademii Nauk w dniu 18 kwietnia
br.) i 155 (z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność
PAN w dniu 18 kwietnia br.)zostały zamieszczone na naszej stronie
internetowej pod adresem:
http://www.nszz.pan.pl/.
Postulaty dotyczące  funkcjonowania placówek naukowych PAN
Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do naszego poprzedniego komunikatu 152 udostępniamy
dokument Krajowej Sekcji zawierający nasze postulaty dotyczące
funkcjonowania placówek naukowych PAN.


Wojciech Nasalski
Przewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN

KOMUNIKAT 152
Szanowni Państwo,

Informuję, że komunikat 152
Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PAN

ze spotkania z Panem profesorem Leszkiem Sirko,
Podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

zamieściliśmy na naszej stronie internetowej pod adresem:
http://www.nszz.pan.pl/.

Podobnie, szersze ommówienie przedstawionych w wyżej wymienionym komunikacie
tematów zamieściliśmy w komunikacie 151 na tej samej stronie.


Wojciech Nasalski
Przewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN