Aktualności Do pracowników
niezrzeszonych
Dokumenty prawne KontaktSkład Komisji Międzyzakładowej nr 96:
Przewodniczący:
Wiesław Larecki  (IPPT PAN)

telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.: 175
pokój: 115
wlarecki@ippt.pan.pl


Wiceprzewodnicząca,
Społeczny Inspektor Pracy:
Bogusława Lewandowska-Gruszka  (IPPT PAN)

telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.: 247
pokój: 045
bgruszka@ippt.pan.pl


Sekretarz:
Zdzisław Nowak  (IPPT PAN)

telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.: 454
pokój: 238
znowak@ippt.pan.pl


Skarbnik:
Alicja Pielińska (MZ PAN)
apielinska@mz.pan.pl

Członek Komisji:
Barbara Kubielas (INE PAN)
bkubielas@inepan.waw.pl
Strony instytutów PAN, w których działa Organizacja Międzyzakładowa nr 96:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk
Polska Akademia Nauk, Muzeum Ziemi w Warszawie

Przydatne strony WWW:

NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze
Krajowa Sekcja NSZZ "Solidarność" Polskiej Akademii Nauk
Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Region MazowszeSkład Komisji Rewizyjnej nr 96:
Grzegorz Starzyński (IPPT PAN)   tel. wew. 261 nr pokoju 230
Piotr Kiełczyński  (IPPT PAN)   tel. wew. 416 nr pokoju 531
Maria Rajska (MZ PAN) malina.rajska@wp.pl

Przewodniczący Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PAN
Prof. Wojciech Nasalski (IPPT PAN, Warszawa)

Kontakt: Pałac Kultury i Nauki, p. 2323
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
tel.: (22) 182-68-85, (22) 182-68-86, faks: (22) 182-70-94
strona internetowa: www.nszz.pan.pl
e-mail: solidpan@pan.pl