Aktualności Do pracowników
niezrzeszonych
Dokumenty prawne KontaktKomisja Międzyzakładowa
Organizacji Międzyzakładowej nr 96 NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze
w kadencji 2023-2028

Przewodniczący KM
Wiesław Larecki  (IPPT PAN)

telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.: 175
pokój: 118
wlarecki@ippt.pan.pl


Z-ca Przewodniczącego KM,
Społeczny Inspektor Pracy
Bogusława Lewandowska-Gruszka  (IPPT PAN)

telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.: 247
pokój: 043/045
boguslawa.lewandowska@ippt.pan.pl


Sekretarz KM,
Sprawy socjalne
Grzegorz Starzyński  (IPPT PAN)

telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.: 242
pokój: 536
gstarz@ippt.pan.pl


Skarbnik KM

Alicja Pielińska  (PAN Muzeum Ziemi)


alapielinska@poczta.onet.plCzłonek KM

Maria Piotrkiewicz (IBIB PAN)
telefon: (+48) 22 659 91 43 wew. 412
pokój: 412
mpiotrkiewicz@ibib.waw.pl


Członek KM

Hanna Goszczyńska (IBIB PAN)

hgoszczynska@ibib.waw.pl


Strony internetowe instytutów PAN, w których działa Organizacja Międzyzakładowa nr 96:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie


Strony www z przydatnymi informacjami:

NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze

Krajowa Sekcja NSZZ "Solidarność" Polskiej Akademii Nauk

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Region MazowszeKomisja Rewizyjna Organizacji Międzyzakładowej nr 96
Przewodnicząca KR
Maria Rajska (PAN Muzeum Ziemi)

telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.: 247
pokój: 043/045
malina.rajska@wp.pl


Członek KR
Barbara Gambin  (IPPT PAN)

telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.: 251
pokój: 222
bgambin@ippt.pan.pl


Członek KR
Piotr Kiełczyński  (IPPT PAN)

telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.: 416
pokój: 531
pkielczy@ippt.pan.pl

Prezydium Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PAN
dr hab. inż. Piotr Lampart (Gdańsk) - Przewodniczący
prof. dr hab. Wojciech Nasalski (Warszawa) - Zastępca przewodniczącego
dr inż. Jacek Żabski (Gdańsk) - Sekretarz
dr Bogusława Lewandowska-Gruszka (Warszawa) - Skarbnik

Kontakt: Pałac Kultury i Nauki, p. 2323
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
tel.: (22) 182-68-85, (22) 182-68-86, faks: (22) 182-70-94
strona internetowa: www.nszz.pan.pl
e-mail: solidpan@pan.pl
Delegatami na Walny Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji PAN w kadencji 2023-2028 zostali wybrani:
prof. Wojciech Nasalski
dr Bogusława Lewandowska-Gruszka