Aktualności Do pracowników
niezrzeszonych
Ważne ustawy Sprawy socjalne Kontakt


Skład komisji międzyzakładowej: Przydatne strony www.
Przewodniczący:
Grzegorz Starzyński (IPPT PAN)

telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.: 261
pokój: 230


Wiceprzewodnicząca , skarbnik:
Bogusława Lewandowska-Gruszka (IPPT PAN)
tel. wew. 247 nr pokoju 45
Wiceprzewodnicząca:
Maria Rajska (MZ PAN)
malina.rajska@wp.pl
Sekretarz:
Alicja Pielińska (MZ PAN)
apielinska@mz.pan.pl
Sprawy socjalne:
Barbara Gołubowska (IPPT PAN)
tel. wew. 430 nr pokoju 117
Sprawy socjalne:
Maria Augustynowicz (IPPT PAN)
tel. wew. 119/190  nr pokoju  626
Solidarność:

NSZZ “Solidarność” Region Mazowsze
Krajowa Sekcja NSZZ "Solidarność" Polskiej Akademii Nauk
Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze

Strony instytutów w których działa organizacja międzyzakładowa nr 96:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
Polska Akademia Nauk, Muzeum Ziemi w Warszawie
Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk

Skład komisji rewizyjnej:
Zbigniew Trawiński  (IPPT PAN)   tel. wew. 297 nr pokoju 535
Wiesław Larecki  (IPPT PAN)   tel. wew. 175 nr pokoju 115
Artur Stępkowski  (MZ PAN)