Aktualności Do pracowników
niezrzeszonych
Ważne ustawy Sprawy socjalne Kontakt
Nam różnorodność poglądów nie przeszkadza, a wręcz pomaga dostrzegać, a potem konstruktywnie rozwiązywać problemy pracownicze od tego jest przecież Związek Zawodowy.


Po co jest Związek Zawodowy?

- jest aktywnym uczestnikiem rozmów z pracodawcą dotyczących warunków pracy i płacy pracowników oraz warunków socjalno-bytowych,
 
- współokreśla wraz z pracodawcą wewnętrzne regulaminy, zakładowe układy zbiorowe pracy,

- jest szczególnie potrzebny wszędzie tam, gdzie są zagrożone prawa pracownika.
 Solidarność - Związek stanowi grupa ludzi, w której każdy może liczyć na uprzejmość i koleżeńską pomoc.
Oferujemy pomoc prawną - w razie konieczności Związek zapewnia bezpłatną obsługę prawną dla swoich członków.
Doktoranci

Składka członkowska Doktoranta wynosi 24 zł rocznie.
Przyłączysz się?

Miesięczna składka Osób będących w stosunku pracy wynosi 0,82% miesięcznych dochodów.
Składka członkowska Emeryta wynosi 24 zł rocznie.

Zorganizowani mają lepiej!  

   Deklaracja członkowska
   Zgoda na opłacanie składe