Aktualności Do pracowników
niezrzeszonych
Ważne ustawy Sprawy socjalne Kontakt

KZ NSZZ Solidarność w IPPT PAN 
dla członków Związku

Zasiłki i zapomogi

Zasiłki statutowe:
    - z okazji urodzin dziecka                      550 zł,
    - z powodu śmierci członka Związku     700 zł,
    - z powodu śmierci członka rodziny       300 zł.

Zapomogi w uzasadnionych przypadkach losowych

Akcja szkolna:   
    - 200 zł na dziecko w wieku szkolnym (od zerówkowicza do studenta),  raz w roku w czerwcu lub we wrześniu.